Danh mục
Liên kết website

Danh sách hội đồng liên lạc HỌ ĐÀO VIỆT NAM

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
Danh sách này đã được hội nghị đại biểu thường trực Hội đồng liên lạc họ Đào Việt Nam thông qua các kỳ họp ngày 11/06/2010, ngày 10/09/2010 tại 96 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, ngày 14/11/2010 tại số 8 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội và được thường trực Hội đồng liên lạc họ Đào Việt Nam thống nhất họp ngày 16 tháng 01 năm 2011.
HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC
 HỌ ĐÀO VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***-----------
 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC HỌ ĐÀO VIỆT NAM
 
A.   CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG
 
STT
Họ tên
Chức danh
1
Đại tướng Đào Nguyễn Quyết
Chủ tịch danh dự
2
GS Đào Nguyên Cát
 
3
GS.VS Đào Vọng Đức
 
4
PGS.TS Đào Duy Quát
 
5
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm
 
6
Nhà văn Đào Thắng
 
7
Ông Đào Văn Liên
 
8
Ông Đào Duy Mẫn
 
9
Ông Đào Xuân Sang
 
10
Ông Đào Sĩ Thiệp
 
11
Ông Đào Văn Hàng
 
12
Ông Đào Trọng Hiển
 
13
Ông Đào Dũng Trí
 
14
Ông Đào Quang Thép
 
15
Ông Đào Xuân Biên
 
16
Ông Đào Tấn Nguyên
 
17
Ông Đào Văn Luật
 
18
Ông Đào Chí Sảo
 
19
Ông Đào Tuấn
 
20
Ông Đào Đông Tùng
 
21
Ông Đào Bành Thông
 
22
Ông Đào Thanh Lương
 
23
Ông Đào Văn Tám
 
24
Ông Đào Xuân Dục
 
25
Ông Đào Duy Hoà
 
26
Ông Đào Bá Dương
 
27
Ông Đào Duy Cảnh
 
28
Ông Đào Nguyễn
 
29
Ông Đào Ngọc Thiệp
 
30
Ông Đào Diệu Thụ
 
31
Ông Đào Đức Tuệ
 
32
Ông Đào Trọng Phú
 
33
Ông Đào Nguyên Vịnh
 
34
Ông Đào Hữu Chủ
 
35
Nhà sư Thích Diệu Nhân
 
36
Ông Đào Thị Lệ Oanh
 
37
Ông Đào Đức Minh
 
38
Ông Đào Đức Ninh
 
39
Ông Đào Công Vĩnh
 
40
Ông Đào Đình Đầm
 
41
Ông Đào Hữu Thi
 
42
Ông Đào Gia Lưu
 
43
Ông Đào Ngô Minh
 
 
 
B.   BAN THƯỜNG TRỰC
 
STT
Họ tên
Chức danh
1
GS Đào Nguyên Cát
Chủ tịch
2
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm
Phó chủ tịch thứ nhất
3
Nhà văn Đào Thắng
Phó chủ tịch thứ hai
4
Ông Đào Xuân Biên
PCT PT Bắc Miền Trung
5
TS Đào Tấn Nguyên
PCT PT PT N Miền Trung
6
Ông Đào Văn Luật
PCT PT T TP HCM và MN
7
Ông Đào Văn Liên
Uỷ viên
8
Ông Đào Xuân Sang
Uỷ viên
9
Ông Đào Duy Hoà
Uỷ viên
10
Ông Đào Duy Mẫn
Uỷ viên
11
Ông Đào Duy Cảnh
Uỷ viên
12
Ông Đào Bá Dương
Uỷ viên
13
Ông Đào Nguyễn
Uỷ viên
14
Ông Đào Thanh Lương
Uỷ viên
15
Ông Đào Ngọc Du
Uỷ viên
16
Ông Đào Trọng Phú
Uỷ viên
17
Ông Đào Ngọc Thiện
Thư ký hội đồng
18
Ông Đào Thị Lệ Oanh
Uỷ viên
 
C.   CHỨC DANH ĐIỀU HÀNH
 
STT
Họ tên
Chức danh
1
GS Đào Nguyên Cát
Chủ tịch
2
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm
Phó chủ tịch thứ nhất
3
Nhà văn Đào Thắng
Phó chủ tịch thứ hai
4
Ông Đào Xuân Biên
PCT PT Bắc Miền Trung
5
TS Đào Tấn Nguyên
PCT PT PT N Miền Trung
6
Ông Đào Văn Luật
PCT PT T TP HCM và MN
 
D . CÁC BAN THAM MƯU, PHỤC VỤ
 
I - Ban Thư ký
 
STT
Họ tên
Chức danh
1
Nhà báo Đào Nguyễn
Trưởng ban
2
TS Đào Nguyên Vịnh
Phó trưởng ban
3
Ông Đào Ngọc Thiệp
Phó trưởng ban
4
Thiếu tướng Đào Tuấn
Uỷ viên
5
Đào Đông Tùng
Uỷ viên
6
Ông Đào Tạo
Uỷ viên
7
TS Đào Duy Khê
Uỷ viên
8
Ông Đào Đức Thông
Uỷ viên
 
II - Ban Kinh tế - Tài chính
 
STT
Họ tên
Chức danh
1
Thượng tá Đào Trọng Phú
Trưởng ban
2
Doanh nhân Đào Đức Tuệ
Phó trưởng ban
3
Luật sư Đào Ngọc Lý
Uỷ viên
4
Bà Đào Thị Lệ Oanh
Uỷ viên PT  Quỹ Hội
5
Bà Đào Thị Thanh Bình
Uỷ viên
6
Doanh nhân Đào Kiên Cường
Uỷ viên
 
III – Ban Đối ngoại
 
STT
Họ tên
Chức danh
1
Đại tá Đào Thanh Lương
Trưởng ban
2
PGS.TS Đào Mạnh Hùng
Phó trưởng ban
3
Doanh nhân Đào Xuân Hoà
Phó trưởng ban
4
PGS.TS Đào Văn Hoằng
Uỷ viên
5
GS.VS Đào Vọng Đức
Uỷ viên
6
Doanh nhân Đào Hồng Tuyển
Uỷ viên
7
Doanh nhân Đào Trọng Cường
Uỷ viên
8
Ông Đào Diệu Thụ
Uỷ viên
9
Đào Kim Thanh
Uỷ viên
10
Nhà sư Thích Diệu nhân
Uỷ viên ( Đào Thị Dương)
 
III – Ban nghiên cứu lịch sử, TT và bảo vệ di sản Họ Đào
 
STT
Họ tên
Chức danh
1
Ông Đào Ngọc Du
Trưởng ban
2
Ông Đào Duy Cảnh
Phó trưởng ban
3
Trung tá Công An Đào Hà
Phó trưởng ban
4
TS Đào Tam Tính
Uỷ viên
5
Nhà thơ Đào Phụng
Uỷ viên
6
CNVH Đào Bá Đoàn
Uỷ viên
7
Thiếu tá Công an Đào Trung Hiếu
Uỷ viên
8
Ông Đào Ngọc Cách
Uỷ viên
9
CNLS Đào Nguyên Phương
Uỷ viên
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2011
TM. HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC HỌ ĐÀO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
GS. ĐÀO NGUYÊN CÁT
(Đã ký)
 
 
[Trở về] Các tin tức khác
Thông báo Các Chi họ cùng dòng tộc họ Đào Thanh Hóa
Thông báo của Hội đồng họ Đào Việt Nam
Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam - 20 năm xây dựng và phát triển
Thông báo bổ sung các chi, dòng họ Đào Việt Nam
Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam vào ngày 19/8/2018
Kỷ niệm 20 năm thành lập hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam
Thường trực Họ Đào Việt Nam chúc mừng sinh nhật lần thứ 95 của Đại tướng Đào Nguyễn Quyết
Phóng sự ảnh gặp mặt Họ Đào Việt Nam 2017
Họ Đào Việt Nam gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
Gặp mặt Họ Đào toàn quốc vào ngày 2/4/2017 tại Hoàng Thành Thăng Long
Video hoạt động
Liên kết website
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC HỌ ĐÀO VIỆT NAM 
Chủ tịch danh dự: Đại tướng ĐÀO NGUYỄN QUYẾT - 
Giáo sư ĐÀO NGUYÊN CÁT
Chủ tịch: KTS.TSKH ĐÀO NGỌC NGHIÊM
Trưởng Ban biên tập website: TS. ĐÀO XUÂN HƯNG
Hotline: 0946 585 989   -  Email: hodaovietnam@gmail.com  -  Website: www.hodaovietnam.com
Copyright © 2010 Họ Đào Việt Nam
Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software