Danh mục
Liên kết website

Giáo sư Đào Duy Cận

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
Giáo sư Đào Duy Cận sinh năm 1928 trong một dòng tộc có truyền thống khoa cử, y nghiệp tại một miền quê có truyền thống văn hiến giàu tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng. Ông Đào Duy Cận là một thanh niên trí thức
Từ lúc thiếu thời (trước 1945) đã tiếp thu tinh thần yêu nước của gia đình, dòng họ và quê hương. Từ một thanh niên học sinh, ông bí mật tham gia phong trào Việt Minh trước 1945. Từ đầu 1946 là huyện ủy viên, Chánh văn phòng huyện Đa Phúc (nay là Sóc Sơn – Hà Nội). Rồi cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương.
Từ năm 1955: Phó Ban Tuyên huấn Đảng ủy các cơ quan dân chính Đảng Trung ương.
Từ 1960: Học trường Đảng cao cấp Liên Xô.
Từ 1965: Phó giám đốc Trường Tổ chức Kiểm tra Trung ương.
Từ 1976: Vụ trưởng vụ xây dựng Đảng thuộc Ban nghiên cứu lý luận Trung ương.
Từ 1982: Viện trưởng viện xây dựng Đảng thuộc Viện Mác – Lênin.
Năm 1988: Phong hàm Giáo sư KHXH.
Năm 1989: Phó đại diện Trung ương Đảng tại Tạp chí lý luận (Hòa bình và chủ nghĩa xã hội) của Đảng cộng sản tại Praha (Tiệp Khắc).
Giáo sư Đào Duy Cận suốt đời sống giản dị, hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc. Đi sâu tìm hiểu nghiên cứu về lý luận, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đảng. Nhất là xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới.
Ông mất tháng 9 năm 2001.
 Theo hodaovietnam
[Trở về] Các tin tức khác
Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách cho GS Đào Văn Lập
Ông Đào Mạnh Hùng được phong Giáo sư
Tiến sĩ Họ Đào Việt Nam ở Văn Miếu Quốc Tử Giám
PGS.TS Đào Duy Quát
Tiến sĩ Đào Đình Bình, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Giáo sư Đào Văn Tập
GS.PGS.TS VIỆT NAM - NGƯỜI HỌ ĐÀO THỜI ĐƯƠNG ĐẠI
GS Đào Nguyên Cát
GS. TS. Đào Văn Phan
GS. Đào Trọng Thi - nhà toán học tài năng, nhà quản lý tâm huyết
Video hoạt động
Liên kết website
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC HỌ ĐÀO VIỆT NAM 
Chủ tịch danh dự: Đại tướng ĐÀO NGUYỄN QUYẾT - 
Giáo sư ĐÀO NGUYÊN CÁT
Chủ tịch: KTS.TSKH ĐÀO NGỌC NGHIÊM
Trưởng Ban biên tập website: TS ĐÀO XUÂN HƯNG
Hotline: 0946 585 989   -  Email: hodaovietnam@gmail.com  -  Website: www.hodaovietnam.com
Copyright © 2010 Họ Đào Việt Nam
Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software