Danh mục
Liên kết website

Kế hoạch gặp mặt Họ Đào Việt Nam xuân Đinh Dậu 2017

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
...

HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC

HỌ ĐÀO VIỆT NAM

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

                                                                      Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GẶP MẶT HỌ ĐÀO VIỆT NAM

XUÂN ĐINH DẬU 2017

 

Hội đồng liên lạc toàn quốc họ Đào Việt Nam thành lập từ tháng 8/1998 đến nay đã tổ chức được nhiều cuộc gặp mặt họ Đào toàn quốc, khu vực và địa phương.

Trên cơ sở trao đổi, đánh giá sơ bộ hoạt động thời gian gần đây và xem xét công tác chuẩn bị. Thường trực Hội đồng liên lạc họ Đào Việt Nam trong phiên họp ngày 15/01/2017 đã thống nhất tổ chức gặp mặt họ Đào Việt Nam Xuân Đinh Dậu 2017.

1.      Mục đích:

-          Gặp mặt, củng cố mối quan hệ giữa các cư dân họ Đào cũng như với cộng đồng các dân tộc Việt Nam nhằm tìm hiểu, tôn vinh giá trị bản sắc tốt đẹp của dòng họ, tăng cường đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống. Xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

-          Đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm và tồn tại trong hoạt động họ Đào từ cuộc gặp mặt toàn quốc 2010 đến nay. Đề xuất các công việc trọng tâm cần thực hiên giai đoạn 2017 – 2020.

-          Chúc thọ các cụ họ Đào tròn 80 tuổi.

2.      Thành phần tham dự:

-          Các thành viên hội đồng liên lạc họ Đào Việt Nam có danh sách theo quyết định tại phiên họp thường trực hội đồng ngày 16/01/2011 và danh sách bổ sung, điều chỉnh trong một số phiên họp gần đây.

-          Đại diện các chi họ, các khu vực, địa phương trong toàn quốc.

-          Đại diện các doanh nhân trí thức, công chức, viên chức họ Đào trong toàn quốc.

-          Một số công dân họ Đào nhiệt tình, tự nguyện tham gia.

Tổng số tham dự: dự kiến khoảng 1000 người.

3.      Thời gian và địa điểm:

-          Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân dịp xuân Đinh Dậu (cuối tháng 3 đầu tháng 4/2017). Thời gian cụ thể do Ban Tổ chức thông báo.

-          Địa điểm tại Hà Nội (Hoàng thành – Thăng Long).

4.      Thành lập Ban Tổ chức gồm:

Ông Đào Nguyên Cát

Chủ tịch Hội đồng – Trưởng ban

Ông Đào Ngọc Nghiêm

Phó Chủ tịch Hội đồng – Phó Trưởng ban thường trực

Ông Đào Thắng

Phó Chủ tịch Hội đồng – Phó Trưởng ban

Ông Đào Trọng Chương

Phó Chủ tịch Hội đồng – Phó Trưởng ban

Ông Đào Xuân Biên

Phó Chủ tịch Hội đồng – Phụ trách khu vực Bắc miền Trung – Phó Trưởng ban

Ông Đào Tấn Nguyên

Phó Chủ tịch Hội đồng – Phụ trách khu vực Nam miền Trung - Phó Trưởng ban

Ông Đào Văn Luật

Phó Chủ tịch Hội đồng – Phụ trách khu vực Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh - Phó Trưởng ban

Ông Đào Tuấn

Trưởng ban Thư kí - Ủy viên

Ông Đào Trọng Phú

Trưởng ban KT – TV - Ủy viên

Ông Đào Xuân Hòa

Trưởng ban Đối ngoại - Ủy viên

Ông Đào Ngọc Thiệp

Thư kí thường trực HĐ - Ủy viên

Ông Đào Xuân Hưng

Trưởng ban BT Website họ Đào - Ủy viên

Thường trực Ban Tổ chức gồm Trưởng Ban, các Phó Ban và Trưởng ban Thư kí.

5.      Dự kiến chương trinh gặp mặt:

-          Lễ dâng hương.

-          Báo cáo tổng kết hoạt động họ Đào Việt Nam giai đoạn 2010 đến nay.

-          Chúc thọ Đại tướng Đào Nguyễn Quyết – Chủ tịch danh dự Hội đồng Liên lạc, 95 tuổi; GS. Đào Nguyên Cát – Chủ tịch Hội đồng, 91 tuổi.

-          Báo cáo hoạt động của khu vực miền Nam.

-          Báo cáo hoạt động của khu vực miền Trung.

-          Các báo cáo tham gia của đại diện trí thức, doanh nhân, cán bộ và một số chi họ ở địa phương.

-          Gặp mặt trao đổi.

Thời gian: 01 ngày (buổi sáng các báo cáo chung, buổi chiều gặp gỡ tự nguyện). 

Chương trình cụ thể do thường trực Ban tổ chức thống nhất.

6.      Phân công:

-          Báo cáo tổng kết chung: Ông Đào Nguyên Cát phụ trách, Ông Đào Tuấn – Trưởng ban thư kí chủ trì chuẩn bị hoàn thành trước ngày 20/02/2017 thông qua Thường trực Ban tổ chức.

-          Báo cáo của các khu vực: Do các ông Phó Chủ tịch hội đồng phụ trách các khu vực chuẩn bị.

-          Đôn đốc, tổ chức chương trình và địa điểm gặp mặt: Ông Đào Ngọc Nghiêm – Phó Chủ tịch phụ trách thông qua Thường trực Ban tổ chức.

-          Tái bản, hiệu chỉnh, bổ sung sách họ Đào Việt Nam: Ông Đào Thắng – Phó Chủ tịch và Ban biên soạn (lập kế hoạch, dự án, đề xuất hội đồng biên soạn, thông qua Thường trực Hội đồng). Tổ chức in ấn hoàn thành trước ngày 20/03/2017).

-          Công tác truyền thông, huy động và đôn đốc các thành phần tham gia gặp mặt: Ông Đào Trọng Chương – Phó Chủ tịch phụ trách và Ông Đào Xuân Hòa tham gia.

-          Chuẩn bị cơ sở vật chất và khánh tiết (trang trí, ấn phẩm kỉ yếu, logo họ Đào...): Ông Đào Ngọc Thiệp phụ Trách đề xuất nội dung, kinh phí, sản xuất thông qua Thường trực Ban tổ chức.

-          Huy động thu chi phục vụ cuộc gặp mặt: Ông Đào Trọng Phú – Trưởng ban kinh tế phụ trách, huy động ban kinh tế và một số thành viên. Trước mắt sử dụng kinh phí hiện có và vận động đóng góp. Việc thu chi theo quy chế chung của hội đồng.

7.      Trách nhiệm:

Các cá nhân phụ trách có trách nhiệm huy động các Ban, các thành viên tham gia trên cơ sở tuân thủ quy chế hoạt động của Hội đồng và Quy chế của các Ban chuyên môn đã được Thường trực Hội đồng thông qua và hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/03/2017.

Thường trực Ban tổ chức có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các công việc chuẩn bị để hoàn tất vào đầu tháng 03/2017.

Nội dung công tác chuẩn bị cuộc gặp mặt họ Đào Việt Nam xuân Đinh Dậu đã được Thường Trực Hội đồng nhất trí thông qua để tổ chức thực hiện.

Ghi chú:

Bản quyết định này bổ sung thay thế cho các quyết định, thông báo trước ngày kí, được gửi tới các ủy viên Hội đồng liên lạc họ Đào Việt Nam và đăng trên website họ Đào.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC HỌ ĐÀO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

GS. Đào Nguyên Cát

[Trở về] Các tin tức khác
Thông báo của Hội đồng họ Đào Việt Nam
Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam - 20 năm xây dựng và phát triển
Thông báo bổ sung các chi, dòng họ Đào Việt Nam
Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam vào ngày 19/8/2018
Kỷ niệm 20 năm thành lập hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam
Thường trực Họ Đào Việt Nam chúc mừng sinh nhật lần thứ 95 của Đại tướng Đào Nguyễn Quyết
Phóng sự ảnh gặp mặt Họ Đào Việt Nam 2017
Họ Đào Việt Nam gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
Gặp mặt Họ Đào toàn quốc vào ngày 2/4/2017 tại Hoàng Thành Thăng Long
Sẽ gặp mặt Họ Đào toàn quốc tại Hoàng Thành Thăng Long vào đầu xuân năm 2017
Video hoạt động
Liên kết website
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC HỌ ĐÀO VIỆT NAM 
Chủ tịch danh dự: Đại tướng ĐÀO NGUYỄN QUYẾT - 
Giáo sư ĐÀO NGUYÊN CÁT
Chủ tịch: KTS.TSKH ĐÀO NGỌC NGHIÊM
Trưởng Ban biên tập website: TS ĐÀO XUÂN HƯNG
Hotline: 0946 585 989   -  Email: hodaovietnam@gmail.com  -  Website: www.hodaovietnam.com
Copyright © 2010 Họ Đào Việt Nam
Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software