Danh mục
Liên kết website

Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam vào ngày 19/8/2018

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (phố Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội). Thời gian: Buổi sáng ngày 19/8/2018.
 THÔNG BÁO

KẾT LUẬT CUỘC HỌP NGÀY 30/6/2018 CỦA THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC HỌ ĐÀO VIỆT NAM

 

Căn cứ quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng liên lạc họ Đào Việt

Nam (gọi tắt là Hội đồng).

Ngày 30/6/2018 tại Hà Nội, Hội đồng đã tổ chức phiên họp với sự tham gia của 17 thành viên gồm thường trực Hội đồng và một số khách mời tham dự. Cuộc họp do ông Đào Ngọc Nghiêm – Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì, theo ủy quyền của Chủ tịch vắng mặt có lý do. Sau khi nghe báo cáo chung do chủ trì trình bày nêu rõ kết quả hoạt động và một số vấn đề cần trao đổi, giải quyết từ cuộc họp ngày 06/01/2018. Qua 20 ý kiến tại cuộc họp, căn cứ ý kiến đa số, hội nghị đã thống nhất và quyết định các vấn đề sau:

1.     Công tác tổ chức

- Nghiên cứu, xin ý kiến rộng rãi, xem xét bài học kinh nghiệm từ các dòng họ và quy định của pháp luật để đổi tên gọi từ Hội đồng liên lạc sang Hội đồng họ Đào Việt Nam.

- Điều chỉnh danh sách Hội đồng theo ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 06/1/2018: Giữ nguyên Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng ban, bổ sung các thành viên mới, miễn nhiệm một số thành viên đã mất hoặc không hoạt động, hoạt động không hiệu quả.

- Các Trưởng ban Thư ký, Đối ngoại, Kinh tế - Tài chính, Lịch sử hoàn thiện danh sách từng Ban báo cáo để Thường trực xem xét, chậm nhất vào đầu tháng 8/2018.

2.     Công tác Kinh tế - Tài chính

- Trưởng ban Kinh tế - Tài chính có trách nhiệm tăng cường quản lý, kiểm tra quỹ hiện có của Hội đồng theo đúng quy chế và quy định của pháp luật có liên quan.

- Ban Kinh tế - Tài chính xây dựng định mức, quy trình thu – chi áp dụng cho các đoàn công tác. Duy trì báo cáo tại mỗi kỳ họp Thường trực Hội đồng về tài chính và kiến nghị (nếu có). Thực hiện việc thu lại các khoản tự chi không hợp lý vừa qua.

3.     Xuất bản sách họ Đào Việt Nam

- Hội nghị thống nhất đẩy mạnh tái bản, sửa đổi, bổ sung sách họ Đào Việt Nam đề hoàn thành cuối năm 2018.

- Căn cứ về tình hình sức khỏe hiện nay của ông Đào Thắng – Phó Chủ tịch, Trưởng ban Biên tập và kết quả về công tác chuẩn bị vừa qua, Hội nghị thống nhất giao cho ông Đào Ngọc Du – Phó Ban Biên tập phụ trách biên tập cuốn sách có trách nhiệm lập kế hoạch, tiến độ, hoàn thiện bản thảo thống nhất với ông Đào Thắng để thoogn qua Ban chỉ đạo bổ sung các thành viên Ban Biên tập.

- Ban Chỉ đạo công tác xuất bản gốm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban Thư lý, Trưởng ban Kinh tế, Trưởng ban Đối ngoại có trách nhiệm chỉ đạo nội dung, đôn đốc tiến độ.

4. Công tác gặp mặt doanh nhân họ Đào Việt Nam

- Hội nghị thống nhất đẩy mạnh công tác chuẩn bị quyết tâm thực hiện lễ gặp mặt có kế hoạch tổ chức cụ thể, chi tiết. Tiếp tục giao ông Đào Trọng Chương – Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng ban Tổ chức, ông Đào Xuân Hòa làm Phó Ban Tổ chức.

- Gặp mặt doanh nhân họ Đào chậm nhất vào cuối năm 2018, Ban tổ chức lập danh sách doanh nhân tiêu biểu để tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng (8/2018).

5. Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng

- Tiến hành Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (phố Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội) với quy mô tham dự 200 – 250 đại biểu. Thời gian: Buổi sáng ngày 19/8/2018.

- Chương trình lễ kỷ niệm thống nhất như dự kiến nêu trong hội nghị. Ban Tổ chức do Phó Chủ tịch Thường trực là Trưởng ban Tổ chức và các trưởng ban Thư lý, Đối ngoại, Kinh tế phụ trách, rà soát, kiểm tra.

- Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho lễ kỷ niệm được thực hiện theo phương thức khoán gọn cho đơn vị chuyên môn gồm: Phòng họp, phòng tiếp khách, phong màn, hoa, âm thanh, ăn trưa nhẹ, tặng phẩm, in giấy mời… Trưởng ban Tổ chức + Ban Kinh tế tổ chức thực hiện.

- Ban Thư ký chuẩn bị báo cáo tại lễ kỷ niệm, phối hợp Ban Đối ngoại lập danh sách, phân phố giấy mời và đề xuất danh sách khen thưởng (nếu có).

- Ban Đối ngoại liên hệ mời và tổ chức ca nhạc, quay phim, chụp ảnh phụ vụ lễ kỷ niệm.

- Ban Kinh tế chuẩn bị kinh phí thực hiện và tổ chức thu đóng góp tại lễ Kỷ niệm.

Thông báo kết luận cuộc họp được công bố trên Website họ Đào và gửi tới các thành viên thường trực Hội đồng để thực hiện.

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC HỌ ĐÀO VIỆT NAM

[Trở về] Các tin tức khác
Thông báo của Hội đồng họ Đào Việt Nam
Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam - 20 năm xây dựng và phát triển
Thông báo bổ sung các chi, dòng họ Đào Việt Nam
Kỷ niệm 20 năm thành lập hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam
Thường trực Họ Đào Việt Nam chúc mừng sinh nhật lần thứ 95 của Đại tướng Đào Nguyễn Quyết
Phóng sự ảnh gặp mặt Họ Đào Việt Nam 2017
Họ Đào Việt Nam gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
Gặp mặt Họ Đào toàn quốc vào ngày 2/4/2017 tại Hoàng Thành Thăng Long
Kế hoạch gặp mặt Họ Đào Việt Nam xuân Đinh Dậu 2017
Sẽ gặp mặt Họ Đào toàn quốc tại Hoàng Thành Thăng Long vào đầu xuân năm 2017
Video hoạt động
Liên kết website
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC HỌ ĐÀO VIỆT NAM 
Chủ tịch danh dự: Đại tướng ĐÀO NGUYỄN QUYẾT - 
Giáo sư ĐÀO NGUYÊN CÁT
Chủ tịch: KTS.TSKH ĐÀO NGỌC NGHIÊM
Trưởng Ban biên tập website: TS. ĐÀO XUÂN HƯNG
Hotline: 0946 585 989   -  Email: hodaovietnam@gmail.com  -  Website: www.hodaovietnam.com
Copyright © 2010 Họ Đào Việt Nam
Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software