Banner Top

Đọc trang web của Họ Đào tôi thấy rất mừng, phấn khởi và tự hào

 
Họ Đào ở quê tôi: Thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tương truyền có lịch sử trên 500 năm. Theo gia phả đã trãi qua 21 đời. Là Họ khai canh của Làng Xuân Tùy. Được Vua nhà Nguyễn ban sắc phong cho 2 cha con là:
Cha: Đào Văn đại lang chi thần.
Con: Đào Văn Võ vệ hầu. Làm quan Võ của Chúa Nguyễn Hoàng.
các sắc phong này hiện đang lưu trử tại Đình Làng.
Tương truyền, hai cha con theo chúa Nguyễn Hoàng từ Thanh Hóa hoặc Nghệ An vào mở đất khai canh. Nhà Thờ Họ được lập phía sau Phủ Chúa (Phủ Bác Vọng). 
Đến khoảng đời thứ 10, Nhà Thờ Họ được xây dựng lại nhưng lúc khánh thành thì bị cháy và cháy luôn cả gia phả. Do vậy Họ chỉ theo dõi gia phả từ đời thứ 6 đến nay. Các đời trước không thể truy tìm được và không biết gốc tích để liên hệ, tra cứu.
Hàng năm, Họ có Lễ Hiệp kỵ ngày 2/6 âm lịch và Lễ Chạp Họ ngày 26/11 âm lịch.
 

Xuan Bich Dao xuanbich010203@yahoo.com

Các Tin liên quan