Banner Top

Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam - 20 năm xây dựng và phát triển

             Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS Đào Nguyễn Cát, Chủ tịch Hội đồng Liên lạc Họ Đào Việt Nam cho biết: Sinh ra trong lòng dân tộc Việt Nam, dòng họ Đào đã xuất hiện sớm ngay từ đời Hùng Vương thứ 6 đến thứ 18. Rồi trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta, họ Đào ta vẫn tồn tại và phát triển.


GS. Đào Nguyên Cát phát biểu

Cuốn sách về họ Đào gần 1.000 trang, khổ 26x24cm, đã nói rõ điều này. Tôi ở trong ban biên soạn, là người được giao thẩm định nên càng hiểu rõ điều này. Đó là cuốn sách vô cùng quý giá của dòng họ Đào. Kết thúc cuốn sách, các tác giả muốn đặt ra với dòng Đào những vấn đề như: Họ Đào là dòng họ xuất hiện sớm ở Việt Nam, có đóng góp xứng đáng trong lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước.

Tất cả con cháu họ Đào dù đã mất hay còn sống đều có truyền thống yêu nước bất khuất và từ gia đình có nền nếp gia phong, hiếu nghĩa, cần cù lao động...

Cho đến nay, theo thống kê của UNESCO và của Việt Nam, dân số  Việt Nam đến năm 2018 đã khoảng gần 100 triệu người và trong đó có 10 triệu dân họ Đào.


TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm tặng hoa cho GS Đào Trọng Thi

Từ khi thành lập đến nay đã 20 năm, Hội đồng liên lạc Họ Đào đã đoàn kết được cả dòng họ và đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang, tập hợp cả dòng họ hướng vào việc làm cho dân giàu, nước mạnh, giữ gìn toàn vẹn nền độc lập dân tộc và chủ quyền non sông. Từ 20 chi họ, đến nay đã tập hợp được 250 chi họ...

Nói về hướng phát triển trong 20 năm tới, GS Đào Nguyên Cát nhấn mạnh, chúng ta cần phải liên kết được 350 chi họ, không chỉ đoàn kết cả dòng họ mà phải liên kết tiến lên đoàn kết cùng các dòng họ khác để xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh.

Để làm được điều này, chúng ta cần phải khắc phục những tồn tại và phát huy thành tích từ 20 năm qua. Trước hết phải coi trọng công tác hoàn thiện “Quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động” của họ Đào Việt Nam đã được ban hành từ năm 2011.


GS Đào Trọng Thi phát biểu

Trên cơ sở đó bổ sung quy chế của các chi họ trực thuộc họ Đào  các địa phương. Đổi tên Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam thành Hội đồng Họ Đào Việt Nam.

Phải bổ sung công tác nhân sự Hội đồng Họ Đào Việt Nam, tăng cường phẩm chất, năng lực hoạt động để đạt được sự tin cậy của cả dòng họ. Phải soạn thảo, xuất bản tập 2 sách họ Đào, củng cố, nâng cao trang thông tin điện tử (website) họ Đào Việt Nam để có thể cập nhật liên tục các thông tin. 

Đặc biệt chúng ta phải đẩy mạnh hoạt động toàn diện của Hi đồng họ Đào như xây dựng Quỹ khuyến học ở từng địa phương, động viên các gia đình họ Đào liên kết phát triển kinh tế...

Theo TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam, trong hai mươi năm qua, họ Đào đã có những hoạt động bài bản, tiến những bước tiến dài, vững chắc. Những giá trị tinh thần truyền thống đã được từng bước phát huy góp phần tạo nền tảng tinh thần cho đời sống xã hội.

Trong bối cảnh đất nước đang phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng... đòi hỏi dòng họ phải có sự đồng lòng quyết tâm nỗ lực, phấn đấu cao hơn.

Nhiệm vụ hàng đầu của Hội đồng là tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, truyền thống của dòng họ nói chung và từng chi họ ở địa phương, đổi mới mô hình tổ chức hội đồng để tạo thành hệ thống ổn định, hoạt động có hiệu quả, có quản lý chặt chẽ.

 Hội đồng phải là nơi tập hợp các cá nhân nhiệt tình, có tâm. Đẩy mạnhh việc quảng bá truyền thống các ấn phẩm về họ Đào; nhất là việc tái bản sách “họ Đào Việt Nam”. 

Bên canh đó phải đẩy mạnh hoạt động toàn diện chú trọng các hoạt động tác động đến thế hệ trẻ của dòng họ như liên kết phát huy vai trò mọi thành phần công dân như trí thức, văn nghệ sĩ và trong đó có các doanh nhân, tiến tới cuộc gặp mặt doanh nhân họ Đào...
Hình ảnh hoạt động trong chương trình:


TS Nguyễn Ngọc Nghiêm tặng hoa cho Hòa thượng Thích Chiếu Tạng


Nhà thơ Đào Tiến dẫn chương trình ca nhạc


Ca sĩ Đào Tiến Lợi biểu diễn trong chương trình

 Đào Minh Đức

Các Tin liên quan