Banner Top
Kính gửi Ban Biên tập Họ Đào Việt Nam.

Kính gửi Ban Biên tập Họ Đào Việt Nam.

Tôi là Đào Đức Biên năm nay 31 tuổi, Nguyên quán Tiên Du, Bắc Ninh. Tôi rất vui khi thấy được những thông tin về dòng tộc Họ Đào trên trang web này thật là ý nghĩa và bổ ích cho những người trong và ngoài dòng họ được tìm hiểu thêm những thông tin quý báu này.

Kính gửi ban biên tập Họ Đào Việt Nam

Kính gửi ban biên tập Họ Đào Việt Nam

Tôi là Đào Đức Thành hậu duệ đời thứ 12 trong dòng tộc Đào Đức Ở thôn Hưng Đạo 1, xã An Vinh Quỳnh Phụ Thái Bình. Được biết ban biên tập và ban liên lạc họ Đào Việt Nam đang thu thập các thông tin về các chi các phái họ Đào trên toàn quốc, nên tôi muốn xin một số thông tin về phái Đào Đức của tôi, nếu quý ngài có. Còn tôi cũng sẽ cung cấp thông tin về dòng họ Đào Đức của tôi với hy vọng là tìm ra cội nguồn.

Kính gửi các bác, anh, chị dòng họ Đào

Kính gửi các bác, anh, chị dòng họ Đào

Lần đầu tiên tôi vào trang Web của dòng họ Đào. Tôi rất tự hào về những người thuộc dòng họ Đào đã xây dựng được mối liên hệ giữa những người đều mang họ Đào trong cả nước. Về phần tôi rất vui lòng được tham gia đóng góp và chia sẻ cho các kế hoạch để xây dựng dòng họ Đào Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn.

Trước 1 2 3 4