Banner Top

Kính gửi: Ban quản trị, các Bác, các Chú cùng toàn thể những Người con Họ Đào

 Nhưng sau nhiều thời gian tìm hiểu nhưng Chưa thấy lịch sử nhắc tên một vị tướng quân Đào Công Chí, có công đánh giặc thời Lý thế kỉ XI, Tại đình làng tôi ở thôn Đào Quạt, Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên còn lưu giữ được 18 sắc phong qua các đời Vua ban. Ngôi đình được xây dựng vào năm 1731, đã được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia. Và một vị tướng nữa đó là Đào Huy Điển, thời nào thì không rõ vì trong gia phả có ghi và ông nội tôi là trưởng tộc có bảo "Cụ ngày xưa làm quan to trong triều ", và thực tế tại nhà tôi, nhà thờ tổ còn lưu giữ được bẩy sắc phong Vua ban. Rất mong được sự giúp đỡ cũng như tham khảo ý kiến của mọi Người...! Và xin nói thêm ngôi đền ỏ phố Hàng Quạt là thờ Đào Công Người làng Đào Quạt, ông đã khai sinh ra nghề làm Quạt quê tôi thời xưa, phố Hàng Quạt bắt nguồn từ đó. Tôi cũng là một Người con Họ Đào, thấy tự hào mang trong mình dòng máu đó. Xin cảm ơn...!
Người gửi: Đào Huy Đơn 
Email: tungtieutu@34.com
Điện thoại: 0989459997
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh 

Các Tin liên quan