Banner Top

Kính gửi Hội Đồng Liên Lạc Họ Đào Việt Nam

 Chúng tôi, các chi họ Đào dang sinh sống tại xã Hy Cương, nơi có Đèn Hùng, nơi tháng 3 âm lịch hàng năm có giỗ tổ Hùng Vương, rất thiết tha được tham gia vào Đại gia đình Họ Đào Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt quá trình phát triển của họ Đào tại xã Hy Cương, thành phố Việt Trì như sau:
 
Không rõ niên đại nhưng tính từ khi cụ Thủy tổ họ Đào về đây lập nghiệp cho đến nay được tổng cộng 16 đời. Họ Đào cùng với hai họ khác là Hoàng và Triệu là cư dân chiếm đại đa số nhân khẩu trên địa bàn. Các đời hậu duệ của họ Đào Hy Cương đã và đang có mặt trên khắp mọi miền của tổ quốc và cũng đã đống góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
 
Chúng tôi rrất tha thiết được tham gia vào Họ Đào Việt Nam và được đăng các thông tin liên quan trong cuốn Họ Đào Việt Nam. Rất mong nhận được sự hướng dẫn các bước đi cụ thể.
 
Xin cảm ơn và gửi tới HĐLL lời chào trân trọng
 
Thay măt Ban Liên lạc Họ Đào Hy Cương,
 
Đào Văn Nam
Chủ Tịch

Các Tin liên quan