Banner Top

Ông Đào Mạnh Hùng được phong Giáo sư

Trong đợt trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay. Họ Đào Việt Nam có 2 Giáo sư và 3 Phó Giáo sư được vinh danh. 
Giáo sư Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Giáo sư Đào Mạnh Hùng và Gia đình

Giáo sư Đào Văn Long (Nguyên Hiệu phó trường ĐHY Hà Nội, nguyên Giám đốc BV ĐHY Hà Nội, Tổng thư ký Hội khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nội soi can thiệp BV ĐHY Hà Nội, Trưởng khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai, Trưởng khoa Quốc tế BV ĐHY Hà Nội)


Giáo sư Đào Văn Long
Có 3 Phó Giáo sư là:

PGS Đào Văn Đoan, công tác Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng. Là Phó Giáo sư trẻ tuổi trong ngành quân đội được vinh danh lần này.

PGS Đào Văn Đoan (mặc quân phục) 

PGS Đào Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội;
 

PGS Đào Thị Thu Giang

PGS Đào Thị Minh Thanh, Phó Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh - Học viện Tài Chính
 


PGS Đào Thị Minh Thanh
 

Đào Ngọc Hà

 

Các Tin liên quan