Banner Top

PGS.TS Đào Duy Quát

Hai mươi năm trong quân ngũ, ông Đào Duy Quát được giao các nhiệm vụ: Làm pháo thủ, Khẩu đội trưởng, Trung đội phó, Trung đội trưởng, cán sự chính trị, Phó Chính ủy Trung đoàn, Phó trưởng phòng Tuyên huấn quân chủng Phòng không.
Năm 1983, ông chuyển ngành, sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp, Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, ông được đi nghiên cứu sinh tại Viện Hàm lâm Khoa học xã hội, trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ. Về nước công tác ông được giao các nhiệm vụ: chuyên viên, Viện phó, Viện trưởng Viện Thông tin lý luận thuộc Viện Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (1990 – 1993), Phó Viện trưởng Viện Mác – Lênin, Hồ Chí Minh (1993 – 1996), Phó Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương từ năm 1996. Hiện nay là Phó Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, kiêm Tổng biên tập Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Năm 2004, ông được Nhà nước trao học hàm Phó Giáo sư.
Ông được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công giải phóng Hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang Hạng 1, 2, 3; Huân chương chống Mỹ cứu nước Hạng 2, Huân chương lao động Hạng 2.
 

Các Tin liên quan