Banner Top

Thiếu tướng, Tiến sĩ Đào Chí Cường

Sinh ngày 23/8/1943
Quê quán: Xã Tân Hương, thị xã Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Chỗ ở hiện nay: Số nhà 28, phố Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội
Ngày nhập ngũ: Tháng 12 năm 1968
Tốt nghiệp phổ thông năm 1962. Học bổ túc ngoại ngữ năm 1962-1963.
Học trường trắc dịa bản đồ, ảnh phòng không Matxcova từ năm 1963 đến năm 1968, về nước năm 1968.
Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 5/11/1973.
Từ năm 1968 đến 1977 giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự.
Từ năm 1973-1974 quân số trung đoàn 98 Bộ đội Trường Sơn.
Từ năm 1977 đến 1981 nghiên cứu sinh trường trắc địa bản đồ, ảnh phòng không Matxcova. Chuyên ngành xử lý toán học các số liệu đo đạc. Đề tài luận án Phương pháp bình sai gần đúng mạng lưới trắc địa.
Tiến sĩ năm 1981. Về làm trưởng phòng nghiên cứu cục bản đồ Bộ tổng tham mưu.
Từ 1989 đến 1994 Cục phó Cục bản đồ kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty trắc địa bản đồ.
Năm 1994 đại tá, cục trưởng Cục bản đồ.
Phong quân hàm thiếu tướng năm 1993.
Đóng góp của ông Đào Chí Cường:
-Đưa ngành bản đồ quân sự, trắc đia và sản xuất bản đồ theo công nghệ số, từ đó áp dụng cho toàn quân.
-Ứng dụng công nghệ vệ tinh JPS xây dựng hệ thống định vị toàn cầu. Xây dựng hệ thống này trong toàn quân và toàn quốc.
-Đã đóng góp vai trò quan trọng, đi đầu trong công nghệ ứng dụng bản đồ số, sản xuất bản đồ số, áp dụng thành công bản đồ số trong chỉ huy tham mưu tác chiến trong toàn quân và trong các học viện nhà trường quân đội từ đó xây dựng ngành địa hình quân trong quân đội.
-Thiếu tướng Đào Chí Cường với tập thể gồm 9 người được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ (gồm các cán bộ cao cấp, các giáo sư chiến sĩ trong ngành bản đồ quốc gia và quân đội)
Thiếu tướng Đào Chí Cường là anh (ngành 2) Trung tướng Đào Văn Lợi (ngành 4) của học Đào xã Tân Hưng, thịc xã Ninh Giang, Hải Dương.
Khen thưởng:
Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba
Huân chương Chiến công hạng nhất
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

Các Tin liên quan