Banner Top

Thông báo của Hội đồng họ Đào Việt Nam

HỘI ĐỒNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

HỌ ĐÀO VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                               

                                   Hà Nội ngày 08 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Ngày 07 tháng 04 năm 2019, Hội đồng họ Đào Việt Nam đã họp thường trực mở rộng tại Hà Nội và quyết định một số nội dung sau:

A.  Hội đồng liên lạc họ Đào Việt Nam được thành lập từ năm 1998 nay đổi là Hội đồng họ Đào Việt Nam. Hoạt động của Hội đồng tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tổ chức, nguyên tắc đã được thông qua và công bố theo thông báo của Hội đồng ngày 16/01/2011. Bản quy chế được điều chỉnh, bổ sung và có giá trị thực hiện khi được đa số thành viên Hội đồng thông qua.

B.  Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đồng họ đào Việt Nam

Căn cứ quá trình chuẩn bị từ năm 2017, phiếu lấy ý kiến về tổ chức và trao đổi thống nhất theo đa số tại cuộc họp ngày 07/04/2019.

I.              Chủ tịch danh dự:

1.   Đại tướng Đào Nguyễn Quyết

2.   Giáo sư Đào Nguyên Cát

II.           Chức danh điều hành Hội đồng:

1.   Chủ tịch – TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm

2.   Phó Chủ tịch - Nhà văn Đào Thắng

3.   Phó Chủ tịch phụ trách miền Trung ông Đào Xuân Biên

4.   Phó Chủ tịch phụ trách miền Nam ông Đào Đại Cường

III.       Các Ủy viên:

1.   Uỷ viên - GS. Đào Trọng Thi

2.   Uỷ viên - TS. Đào Trọng Chương

3.   Uỷ viên - Thiếu tướng Đào Tuấn

4.   Uỷ viên - Đại tá Đào Trọng Phú

5.   Uỷ viên - Doanh nhân Đào Xuân Hòa

6.   Uỷ viên - Nhà văn Đào Ngọc Du

7.   Uỷ viên - Nhà báo Đào Nguyễn

8.   Uỷ viên - Ông Đào Tự Mão

9.   Uỷ viên - TS. Đào Xuân Hưng

10. Uỷ viên - Ông Đào Bá Dương

11. Uỷ viên - Ông Đào Tạo

12. Uỷ viên - Ông Đào Mạnh Hùng

13. Uỷ viên - Hòa thượng Thích Chiếu Tạng

14. Uỷ viên - Bà Đào Thị Minh

IV.        Thường trực Hội đồng gồm:

1.   Chủ tịch Hội đồng - TS. KTS. Đào Ngọc Nghiêm

2.   Phó Chủ tịch -  Nhà văn Đào Thắng

3.   Trưởng ban Thư ký - Thiếu tương Đào Tuấn

4.   Trưởng ban kinh tế tài chính - Đại tá Đào Trọng Phú

5.   Trưởng ban đối ngoại - Doanh nhân Đào Xuân Hòa

6.   Trưởng ban lịch sử truyền thống - Nhà văn Đào Ngọc Du

7.   GS. Đào Trọng Thi

8.   TS. Đào Trọng Chương

V.           Các ban tham mưu gồm:

Ban thư ký, Ban kinh tế tài chính, ban đối ngoại, Ban nghiên cứu lịch sử truyền thống.

Danh sách do Trưởng, Phó ban đề xuất và phải được thường trực hội đồng thông qua, Các Ban xây dựng quy chế hoạt động để thường trực thông qua trong năm 2019.

C. Ban Cố vấn hội đồng gồm:

1.   Ông Đào Liên

2.   Ông Đào Duy Cảnh

3.   Ông Đào Duy Mẫn

4.   Ông Đào Ngọc Thiệp

5.   Ông Đào Kiên Cường

6.   Ông Đào Văn Bình

7.   Ông Đào Ngọc Thanh

8.   Ông Đào Trọng Cường

9.   Ông Đào Xuân Sanh

10. Ông Đào Duy Hòa

11. Ông Đào Trọng Hiển

12. Ông Đào Văn Luật

Ban thông báo này có hiệu lực thực hiện từ ngày ký, được gửi tới các Chi Họ, Các thành viên Hội đồng và công bố trên Website chính thức của họ Đào Việt Nam www.hodaovietnam.com

                         TM. HỘI ĐỒNG HỌ ĐÀO VIỆT NAM

                                                       Chủ tịch

                                                        (Đã ký)

                                      TS. KTS. Đào Ngọc Nghiêm

Các Tin liên quan

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

replica louis vuitton hobo imitaciones louis vuitton espana cartier love bracelet replica replica gucci shoes louis vuitton tasche gefalscht kaufen louis vuitton messenger bag replica fake bvlgari ring louis vuitton wallet replica Best faux Chanel bags hermes pas cher dior tasche replica van cleef replica gucci replica 1:1 Louis Vuitton Replica replica goyard gucci replica 1:1 replica chanel wallet juste un clou replica chanel imitazioni borse gucci imitazioni louis vuitton messenger bag replica louis vuitton artsy replica louis vuitton denim bag dupe hermes birkin replica imitazioni borse dior cartier bracelet replica chanel sunglasses replica chanel wallet replica louis vuitton backpack replica replica cartier love bracelet replique sac ysl van cleef replica chanel replica hermes birkin replica louboutin pas cher bolsos louis vuitton outlet Replica Gucci Belts replica goyard replique Sac Louis Vuitton chanel replica Louis Vuitton wallet copy replica gucci wallet knock off chanel bags Replica Gucci Belts Louis Vuitton replica chanel replica louis vuitton backpack replica gucci shoes replica fake louis vuitton wallet scarpe louis vuitton imitazioni