Kỷ niệm 445 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Đào Duy Từ
Ra mắt cuốn sách người Họ Đào Việt Nam
Vinh danh Họ Đào Việt Nam tại Văn Miếu Quốc tử giám
Tổ quốc gọi tên mình - ca sĩ: Đào Tiến Lợi
Có một con thuyền như thế - Ca sĩ Đào Tiến Lợi
Đào Trọng Cường: Hồn dân tộc – Sóng biển Đông