Banner Top

Câu lạc bộ Bóng đá họ Đào

Câu lạc bộ Bóng đá họ Đào

Tác giả Đào Minh Anh (thứ 3 từ phải sang)

ĐỘI ngũ có sự rõ ràng
BÓNG dáng chuyên nghiệp nhẹ nhàng thân thương
HỌ mình thế đó tỏ tường
ĐÀO gia tên gọi muôn phương thắm tình
ĐOÀN kết chắc chắn là mình
KẾT đoàn lan tỏa nhân sinh họ Đào
GIAO lưu thế hệ vui sao
LƯU danh trân quý ngọt ngào hoan ca
CHIA lửa mọi sự gần xa
SẺ san...Khẳng khái họ ta tuyệt vời
ĐỘI BÓNG HỌ ĐÀO
ĐOÀN KẾT - GIAO LƯU - CHIA SẺ

Tác giả: Đào Minh Anh

Các Tin liên quan