Banner Top
Họp Thường trực Hội đồng Họ Đào Việt Nam

Họp Thường trực Hội đồng Họ Đào Việt Nam

Ngày 17/9/2023, tại khách sạn Hòa Bình, Hà Nội. Thường trực Hội đồng Họ Đào Việt Nam đã tổ chức họp sơ kết lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Họ Đào Việt Nam. TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng họ Đào Việt Nam chủ trì buổi họp. Dự buổi họp có các thành viên trong Thường trực Hội đồng Họ đào Việt Nam.

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Họ Đào Việt Nam

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Họ Đào Việt Nam

Ngày 20/8/2023, tại Hà Nội, Hội đồng Họ Đào Việt Nam long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng họ Đào Việt Nam (1998 - 2023). Đây là dịp để tổng kết các hoạt động và tôn vinh các chi họ, các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của họ Đào Việt Nam.

Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam  25 năm xây dựng và phát triển

Hội đồng liên lạc Họ Đào Việt Nam 25 năm xây dựng và phát triển

Từ khi thành lập đến nay, đã 25 năm qua Hội đồng liên lạc Họ Đào đã đoàn kết được cả dòng họ và đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang, tập hợp cả dòng họ hướng vào việc làm cho dân giàu, nước mạnh, giữ gìn toàn vẹn nền độc lập dân tộc và chủ quyền non sông. Từ 20 chi họ, đến nay đã tập hợp được 350 chi họ...không chỉ đoàn kết cả dòng họ mà phải liên kết tiến lên đoàn kết cùng các dòng họ khác để xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh.