Banner Top

Thiếu tướng Đào Bá Thu - Phó cục trưởng Cục tình báo Bộ Tổng tham mưu

Tên khai sinh: Đào Bá Thu (còn gọi Xuân Thu).
Tên thường dùng trong hoạt động tình báo: Vũ Thắng.
Năm sinh: 18/6/1927
Quê quán: Làng An Thái, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Hiện ở tại nhà số 57 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vào Đảng Cộng sản: năm 1947
Đã tốt nghiệp Đại học Quân sự ở Liên Xô (1962), Cao học quân sự - chính trị tại Học viện Quốc phòng.
Quá trình công tác:
Từ 2/1944 đến 3/1945 vào Hội Cứu tế Đỏ, phụ trách Hội Truyền bá quốc ngữ làng An Thái.
Từ 4/1945 đến 6/1949 ủy viên UB khởi nghĩa cướp chính quyền ở xã, huyện và tỉnh Quảng Trị. Bí thư chi bộ xã từ tháng 4/1948 đến 6/1949.
Từ tháng 7/1949 đến 5/1951 Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng. Được bầu vào Tỉnh ủy Quảng Trị. Bí thư huyện ủy Hải Lăng và đến 1/1951 Bí thư huyện ủy Cam Lộ.
Từ tháng 6/1951 đến 12/1991 được Thường vụ Trung ương Đảng điều động vào quân đội về Cục quân báo Bộ Tổng tham mưu hoạt động tình báo chiến lược ở miền Bắc, Liên khu 5(trong thời kỳ đánh Mỹ)
Cấp bậc và chức vụ: Thiếu tướng, Phó cục trưởng Cục tình báo Bộ Tổng tham mưu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (sau này Tổng cục IIBQP)
Từ tháng 2/1992 về nghỉ hưu.
Khen thưởng:
Được Nhà nước và Chính phủ tặng 10 huân chương và một Huy chương quân kỳ quyết thắng:
1 Huân chương quân công hạng 2;
2 Huân chương chiến công hạng nhất và hạng 3;
2 Huân chương kháng chiến hạng nhất và hạng 2;
1 Huân chương Quyết thắng hạng 2;
3 Huân chương chiến sĩ vẻ vang (1,2,3);
1 Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Cu ba tặng;
1 Huy chương Quân kỳ Quyết thắng do Thủ tướng Chính phủ tặng.
 
Theo Họ Đào Việt Nam

Các Tin liên quan